Ordet renovering kommer från latinets renovare, som betyder ’att förnya’ eller ’att återställa’. Man talar ofta om renovering av exempelvis möbler eller tavlor, men den kanske vanligaste formen av renovering är av fastigheter och lägenheter. När man talar om just fastigheter brukar renovering dock inte handla om att återställa byggnaden eller insidan av byggnaden till sitt ursprungliga skick, utan om att modernisera den. Man vill kanske ha ett kök med öppen planlösning och köksö, eller ett badrum med moderna kakelplattor och takdusch. Någon som har reagerat på denna utveckling är advokaten Annika Gustafsson, som var ledamot av PBL-utredningen (plan- och bygglagen) 1995. Hon skriver att moderniseringarna av framförallt lägenheters interiörer förvanskar gamla byggnader, byggnader där lägenheterna kanske stått intakta i mer än hundra år utan att väggar, dörrplaceringar, lister eller stuckatur har rörts. Dagens ideal med öppna planlösningar gör att väggarna ofta rivs helt och dörrarna tas bort, utan hänsyn till deras historia. Hon menar att, till skillnad från vad många anser, så är det inte lägenhets- och fastighetsägarnas ensak hur de renoverar sin egendom. Detta eftersom det kulturhistoriska värdet i fastigheterna försvinner om interiören moderniseras. Gustafsson anser att lagstiftningen behöver ses över för att bättre skydda gamla fastigheter, och att de myndigheter som har ansvar för kulturmiljöfrågor måste informera fastighets- och bostadsrättsägare som ska renovera om vad som är lämpligt och vilka material som passar.Vad innebär det att renovera 1

På större skala kan renoveringar rent av leda till korruptionsskandaler. Det skedde när Sydafrikas president Jacob Zuma skulle renovera sitt hem i byn Nkandla, och spenderade 150 miljoner kronor av statens pengar på upprustningar som officiellt kallades ”säkerhetsåtgärder” men som i verkligheten handlade om överdåd och lyx. Landets justitieminister, Thuli Madonsela, har sedan två år tillbaka arbetat på en rapport om renoveringen, som presenterades i mars 2014. Hennes slutsats är att Zuma brutit mot Sydafrikas författning genom att inte agera för att skydda statens resurser. Bland annat har Zuma brutit mot upphandlingsreglerna genom att driva igenom att hans vän och arkitekt Minenhle Makhanya skulle få uppdraget, och få betalt en viss procent av utgifterna för byggnationen. Madonsela kräver nu att Zuma ger tillbaka pengar till staten för bland annat en amfiteater, ett besökscentrum, en ladugård, ett hönshus, en kulvert och en pool. Han ska också ge samtliga inblandade ministrar en reprimand.

Det finns många fallgropar att akta sig för när man renoverar sin bostad, oavsett om det handlar om en lägenhet eller en presidentbostad. Men när renovering görs på rätt sätt kan den höja en fastighets värde och bidra till en mer attraktiv bostadsmarknad.

Taggar