Att ha ett enskilt avlopp är vanligare än man kanske kan tro – omkring 1 miljon hushåll i Sverige tar hand om sitt eget avloppsvatten. Det finns olika typer av enskilt avlopp, och det är inte alla som är medvetna om att deras variant inte håller sig inom regelverket och därför faktiskt är olagliga. Är ditt ett av dem?

Undersök din reningsprocess

Det finns flera anledningar till att använda sig av ett enskilt avlopp istället för att vara kopplad till det kommunala avloppsnätet. En orsak kan vara att du har köpt en fastighet som är ett renoveringsobjekt och som står utanför kommunens avlopp. Du har mycket som behöver ordnas med huset; både sådant du behöver professionella hantverkare till och sådant du kan göra själv, och avloppet är en detalj där du bör kalla in experterna. Även om du har ett fullt fungerande enskilt avlopp kan det, vid en närmare titt, trots allt vara så att det är olagligt. Detta är fallet om du enbart har en slamavskiljare men utan efterföljande reningsprocess. Om inte ditt vatten renas på ett korrekt sätt släpps mängder med orenat vatten, främst fekala bakterieföroreningar, ut i naturen vilket kan skada både dig och andra som bor i din närhet. En så kallad trekammarbrunn håller inte heller måttet. Är du det minsta osäker på om ditt enskilda avlopp uppfyller kraven bör du kontakta experter på avloppslösningar, så kan de visa dig vilka steg som bör tas.

Glöm inte bort trädgården

När du har ditt renoveringsobjekt är det ofta inte bara själva huset som behöver ett lyft utan även trädgården kan vara i behov av extra omsorg. Även detta kräver sin planering, och speciellt om du har enskilt avlopp och det behöver ses över och kanske uppdateras eller bytas, är det viktigt att ta med det i planeringen av trädgårdsrenoveringen. Har du kontakt med hantverkare i övriga frågor är det en god idé att även rådfråga dem om dina visioner för trädgården, då många firmor har bred kompetens. Det är alltid enklare och smidigare om samma firma kan utföra flera typer av arbeten, istället för att du ska behöva anlita flera olika företag. Så kontrollera och planera väl, och snart kommer du ha ett fantastiskt hus att flytta in i.