Många väljer idag att byta ut sina gamla fönster mot bättre isolerade och mer underhållsfria fönster. Vill man däremot bevara vackra fönster på gamla byggnader gäller det att ta hand om dem. Att regelbundet renovera sina fönster gör att de håller längre.

Renovering, målning och kittning av gamla fönster

De flesta gamla fönster sitter i bågar av trä. Det är ett levande material, och kräver därför regelbundet underhåll för att kunna stå emot fukt och röta. Mät gärna fukthalten i fönstrets träbåge innan du påbörjar renoveringen. Denna ska helst inte överstiga 15 %, då det finns risk för att man istället stänger inne fukten. Börja med att ta loss bågen ur fönsterkarmen och plocka bort gamla uttjänta tätningslister. Skrapa försiktigt bort löst sittande färg med färgskrapa. Färglager som sitter fast med jämn och fin yta behöver inte tas bort. Vill man dock få bort ytterligare färg kan man med fördel använda en varmluftspistol. Färgen värms då upp av pistolmunstycket, och kan därefter enkelt skrapas bort.

Ta därefter bort fönsterkittet som håller fönsterrutorna på plats i bågen. Skrapa med en vass kniv för att få bort allt. Vill man göra ett ordentligt grundarbete kan man med fördel stryka på linolja innan man har på nytt kitt. Risken minskar då för att linoljekittet torkar och vittrar sönder. Låt oljan tränga in och torka ordentligt innan du tar på nytt kitt. Använd kittkniv för att lägga på kitt längs kittfalsen. Målning kan göras direkt efter att man kittat klart. Bäst resultat får man dock om man låter det härda ordentligt innan man börjar måla. När du gjort sista strykningen är det bara att ta bort eventuella färgstänk med en fönsterskrapa. Sätt därefter fast nya tätningslister och häng tillbaka fönstret på plats.

Passa även på att se över plåtdetaljer som gångjärn, beslag och fönsterbleck. Fönsterblecken hjälper till att leda bort regn från själva fönstret, och har därmed en viktig funktion för att hålla fukten borta.