Ett stambyte är ett stort renoveringsprojekt som många fastighetsägare fasar lite inför. Det är dyrt, det tar lång tid och det kan innebära att man måste flytta ut från sin lägenhet. Det är heller inte en insats som syns, så det blir inga positiva effekter som man genast märker av. I den här texten ska vi bland annat titta på en ny metod för stambyte som verkar kunna innebära att besvären i samband med bytet minskas. Vi kommer även att berätta om vad ett stambyte är och varför man genomför ett sådant.

En ny och snabbare metod

finlands mest omskrivna stambyte skapade en hel del intresse kring ett nytt sätt att byta stammar. Stambyte handlar om att byta rör för vatten och avlopp i en fastighet, och för att lyckas med det måste man ofta bryta upp golv och väggar i våtutrymmen och sedan, naturligtvis, laga golven och återställa eller byta ut ytskikten. Ett finskt företag menar att de kan genomföra projektet på två veckor istället för två månader, utan att tumma på kvalitén. Hur lyckas de med det? Genom perfekt planering, dubbla arbetsskift och extra personal. På en normal byggarbetsplats går mycket tid till spillo på grund av ineffektivitet.

Varför byter man stammar?

Med stammar menar man oftast de vertikala rör för vatten och avlopp som går från källaren och upp till det högst belägna våtutrymmet i fastigheten. Det finns olika idéer om hur ofta man bör utföra stambyten. Det finns de som hävdar att man kan vänta tills det uppstår ett vattenläckage men då finns det risk för fuktskador på fastigheten. Som ett riktmärke kan man säga att nya stammar bör hålla i åtminstone femtio år. Ett stambyte är en preventiv insats som man gör för att undvika problem med rör som rostar sönder eller är så fulla med avlagringar att vattnet får svårt att rinna fritt i dem.