Taket har framförallt två viktiga funktioner. Det skyddar huset från snö och regn och det fungerar som värmebevarande barriär. Att taket ska vara tätt är ett minimikrav som måste uppfyllas men takets isolerande och värmebevarande förmåga varierar. Tak som tar in vatten och tak som fått fuktskador bör renoveras innan problemen förvärras. Takpannor och andra material som åldrats länge bör bytas ut i förbyggande syfte innan det uppstått problem. Hur länge ett tak håller beror på framförallt på materialet men också på faktorer som takets lutning och de lokala väderförhållandena. Säkerhetsaspekten är otroligt viktig när det handlar om takrenovering. Som lekman kan det vara vara vårt att arbeta på ett sådant sätt att säkerheten är helt säkerställd därför väljer de flesta att anlita proffs för takarbeten.