Ett nytt golv kan snabbt förändra ett helt rums utseende. Innan du sätter igång med att lägga det nya golvet finns det dock vissa saker du bör ha i åtanke. En av de första sakerna du bör kontrollera är om den befintliga konstruktionen är godkänd. Kontrollera även om det förekommer knarrningar i det underlag du ska använda – ett nytt golv ovanpå ett golv med knarrningar kommer inte att dämpa ljudet.

Beroende på vilket underlag du ska lägga golvet på behövs olika förberedelser. Om golvet ska läggas på en betongplatta måste du till exempel börja med att göra rent den ordentligt. Du bör också spackla eventuella ojämnheter i golvet. Därefter kan du lägga ut en fuktskyddsmatta över betongen, som behövs för att skydda golvet mot fukt som kan tränga upp ur betongen. På underlag som golvspån, gips, plastmatta eller ett trägolv kan du lägga det nya golvet direkt ovanpå. Du måste dock ta med i beräkningarna hur mycket det nya golvet kommer att bygga på höjden. Om du till exempel måste kapa dörrfoder eller karmar för att det nya golvet blir för högt, finns det en enkel metod för att göra det. Du kan använda dig av en spillbit av det nya golvet, och lägga den intill dörrkarmen. Sedan kan du använda en handsåg, som du lägger platt mot spillbiten, och såga rakt in i dörrkarmen. Då blir sågsnittet rakt, och du är säker på att det nya golvet kommer att få plats under karmen.1280px-Parquethall

När du sedan väl ska lägga golvet är det viktigt att du följer konstruktörens anvisningar för att få ett bra resultat.

 

Taggar