Att köpa en ny varmvattenberedare till din villa kan kännas avskräckande, eftersom det innebär en ganska stor ekonomisk investering. Om du har planer på att göra den investeringen kan du dock lugna dig själv med att det nästan alltid betalar sig i längden, genom minskade kostnader för energi. Om du dessutom väljer att ansluta din nya varmvattenberedare till solvärme drar varmvattenberedaren ännu mindre energi, och utgör ett miljövänligt alternativ. Om du redan har ett varmvattenberedarsystem installerat och ska omvandla det till solvärme kan kostnaden bli relativt hög. Om du däremot installerar en varmvattenberedare som är ansluten till solvärme redan från början behöver kostnaderna inte bli lika höga. Dessutom kan man ansöka om bidrag för en sådan varmvattenberedare från Boverket, tack vare dess miljövänliga egenskaper.varmvattenberedare

Det finns även en rad andra aspekter du bör ta hänsyn till inför köp och installation av en ny varmvattenberedare. Det finns tre huvudsakliga typer av varmvattenberedare: enkla förrådsberedare, ackumulatortank med en integrerad förrådsberedare och genomströmningsberedare. Vilken variant du bör välja till din villa beror på hur husets energisystem ser ut. Om villan har direktel eller värmepump och luftburen värme är det bara förrådsberedaren som är ett gångbart alternativ. Det innebär att man har en separat beredare som värms upp med el. Om du istället värmer upp huset med en panna (för till exempel ved eller olja) brukar en ackumulatortank vara kopplad till pannan, eller en genomströmningsberedare integrerad i pannan.

Ett annat val att ta ställning är vilken storlek man vill ha på beredaren – 200 eller 300 liter? Statens Energimyndighet menar att en tank på 200 liter räcker gott och väl för en familj med dusch. Om man har badkar krävs istället en större tank på 300 liter. Vilken storlek man behöver beror dock såklart även på hur många man är i familjen, och hur familjemedlemmarnas duschvanor ser ut. Har man flera tonåringar som duschar länge kanske en tank på 300 liter behövs för att alla ska kunna njuta av att duscha varmt.

Oavsett vad ni bestämmer er för finns ett brett utbud av varmvattenberedare att köpa på Nevica.se, där ni också kan få hjälp och råd kring köp och installation.

Taggar