Ett nyrenoverat badrum kan lyfta hela fastigheten och höja dess värde avsevärt. Men då krävs det att renoveringen har utförts på rätt sätt. Det finns många saker man bör tänka på innan och under renoveringen.

En av de första frågorna du bör ställa dig är hur mycket av renoveringen du ska göra själv och hur mycket som ska utföras av hantverkare. Om du planerar att utföra någon del själv bör du dock ha i åtanke att vissa försäkringsbolag kräver att arbetet utförs av en fackman för att de ska täcka kostnader för skador som uppstår i efterhand. Kontrollera därför vad som gäller med ditt försäkringsbolag. De flesta försäkringsbolag är nöjda så länge hantverkarna har följt branschreglerna, det vill säga antingen GVK:s regler om säkra våtrum eller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.

Om du har ett äldre badrum finns det flera extra utgifter som du måste vara beredd på. Badrum byggda före 1980 kan till exempel ha fogar som innehåller asbest. Detta bör man i så fall kontrollera genom att skicka ett prov på analys innan man börjar riva, så att nödvändig skyddsutrustning kan användas. Gamla badrum kan också kräva extra arbete såtillvida att de ofta inte har något tätskikt, utan väggar där kaklet är uppsatt direkt på gipsplattor, vilket lätt kan leda till fuktskador. Även gamla rör kan behöva bytas ut, vilket kan leda till omfattande rivningsarbete innan man kan börja renovera.Badrumsrenovering 1

Innan renoveringen påbörjas är det också viktigt att planera arbetet. Du bör till exempel fundera på var elen behöver dras, var du vill sätta upp saker på väggarna, och om du vill installera en handdukstork eller golvvärme. När du sedan ska kontraktera en entreprenör är det viktigt att ni är överens om vad som ska göras. Om du skickar ut en förfrågan om offert till flera olika entreprenörer är det viktigt att de får samma uppgifter, så att du kan jämföra priserna. Tänk också på att den billigaste inte behöver vara den bästa. Upprätta alltid ett skriftligt kontrakt, där allt arbete som ska utföras och de villkor ni kommit överens om beskrivs i detalj, innan entreprenören börjar arbeta. När renoveringen är klar ska du få ett kvalitetsintyg av entreprenören. Detta ska sparas under hela badrummets livslängd.

Om du följer dessa grundläggande råd för din badrumsrenovering kommer du med all sannolikhet att få det badrum du föreställde dig, och kunna använda det med glädje under många år framöver.

Taggar